Tranh Đá Quý KIMIHA
Email: cskh.kimiha@gmail.com
Hotline: (024) 2244 9898 / 0378949898

Charm Bạc Bi Tròn - Phụ Kiện Làm Vòng CB14

Lượt xem: 798
Giá: 4,000 đ
charm bạc bi tròn - phụ kiện làm vòng charm bạc bi tròn - phụ kiện làm vòng charm bạc bi tròn - phụ kiện làm vòng charm bạc bi tròn - phụ kiện làm vòng charm bạc bi tròn - phụ kiện làm vòng charm bạc bi tròn - phụ kiện làm vòng charm bạc bi tròn - phụ kiện làm vòng charm bạc bi tròn - phụ kiện làm vòng charm bạc bi tròn - phụ kiện làm vòng

charm bạc bi tròn - phụ kiện làm vòng

Kích thước:

2 mm  Giá 4.000 vnđ

3 mm  Giá 6.000 vnđ

4 mm Giá 8.000 vnđ

6 mm Giá 20.000 vnđ

7 mm Giá 25.000 vnđ

8 mm Giá 28.000 vnđ

9 mm Giá 36.000 vnđ

10 mm Giá 50.000 vnđ


Chất liệu: bạc 925

Hình dáng: hình cầu

2 mm  Giá 5.000 vnđ

Hình ảnh charm bạc bi tròn - phụ kiện làm vòng charm bạc bi tròn - phụ kiện làm vòngcharm bạc bi tròn - phụ kiện làm vòngcharm bạc bi tròn - phụ kiện làm vòngcharm bạc bi tròn - phụ kiện làm vòngcharm bạc bi tròn - phụ kiện làm vòngcharm bạc bi tròn - phụ kiện làm vòng

 

 Kích thước: 2 mm  Giá 4.000 vnđ 3 mm  Giá 6.000 vnđ 4 mm Giá 8.000 vnđ 6 mm Giá 20.000 vnđ 7 mm Giá 25.000 vnđ 8 mm Giá 28.000 vnđ 9 mm Giá 36.000 vnđ 10 mm Giá 50.000 vnđ  Chất liệu: bạc 925 Hình dáng: hình cầu 2 mm  Giá 5.000 vnđ Hình ảnh charm bạc bi tròn - phụ kiện làm vòng charm bạc bi tròn - phụ kiện làm vòngcharm bạc bi tròn - phụ kiện làm vòngcharm bạc bi tròn - phụ kiện làm vòngcharm bạc bi tròn - phụ kiện làm vòngcharm bạc bi tròn - phụ kiện làm vòngcharm bạc bi tròn - phụ kiện làm vòng

Hãy để lại thông tin
Để nhận tư vấn phong thuỷ miễn phí
Nhập tên
Nhập điện thoại
Nhập Email Email sai định dạng
Nhập tiêu đề
Nhập nội dung