Tranh Đá Quý KIMIHA
Email: cskh.kimiha@gmail.com
Hotline: (024) 2244 9898 / 0378949898

Charm Bạc Tỳ Hưu Mạ Vàng Tại Hoàn Kiếm CB23

Lượt xem: 724
Giá: 180,000 đ
charm bạc tỳ hưu mạ vàng tại Hoàn Kiếm charm bạc tỳ hưu mạ vàng tại Hoàn Kiếm charm bạc tỳ hưu mạ vàng tại Hoàn Kiếm charm bạc tỳ hưu mạ vàng tại Hoàn Kiếm charm bạc tỳ hưu mạ vàng tại Hoàn Kiếm charm bạc tỳ hưu mạ vàng tại Hoàn Kiếm charm bạc tỳ hưu mạ vàng tại Hoàn Kiếm

 charm bạc tỳ hưu mạ vàng  tại Hoàn Kiếm 

Chất liệu: bạc 925
Bạc trắng kích thước: 10 x 22 mm giá 180.000 vnđ
                                    11 x 25 mm giá 230.000 vnđ
Bạc mạ vàng: kích thước: 11 x 23 mm giá 250.000 vnđ

Hình dáng: tỳ hưu
Hìn ảnh charm bạc tỳ hưu mạ vàng  tại Hoàn Kiếm charm bạc tỳ hưu mạ vàng  tại Hoàn Kiếm charm bạc tỳ hưu mạ vàng  tại Hoàn Kiếm charm bạc tỳ hưu mạ vàng  tại Hoàn Kiếm charm bạc tỳ hưu mạ vàng  tại Hoàn Kiếm charm bạc tỳ hưu mạ vàng  tại Hoàn Kiếm charm bạc tỳ hưu mạ vàng  tại Hoàn Kiếm charm bạc tỳ hưu mạ vàng  tại Hoàn Kiếm 
charm bạc tỳ hưu mạ vàng  tại Hoàn Kiếm
Hãy để lại thông tin
Để nhận tư vấn phong thuỷ miễn phí
Nhập tên
Nhập điện thoại
Nhập Email Email sai định dạng
Nhập tiêu đề
Nhập nội dung